Tarieven

Vanaf januari 2013 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de prijzen in de mondzorg weer vastgezet. Tandartsen voeren verschillende tandheelkundige behandelingen uit. Elke behandeling is door de NZA opgebouwd uit één of meer codes, een beschrijving en toelichting. Lees alles over codes en tarieven op de website van het allesoverhetgebit.

Weten waar u aan toe bent
De rekening van uw tandarts wordt eenvoudiger. U ontvangt een rekening met de uitgevoerde behandeling in begrijpelijke taal, deze dient u aan ons te voldoen. Wanneer u een grotere tandheelkundige ingreep nodig heeft die meer dan € 150,- kost, krijgt u vooraf een prijsopgave van uw tandarts. Op deze manier weet u van tevoren waar u aan toe bent. Bij sommige behandelingen is er sprake van techniekkosten. Dit zijn werkzaamheden die de tandarts uitbesteedt aan een tandtechnisch laboratorium. De tandarts vermeldt deze techniekkosten apart op de rekening.

Wat vergoedt uw verzekering?
De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de tandheelkunde. Een aantal verzekeraars heeft een sommenverzekering. Dat wil zeggen dat alle kosten tot een bepaald bedrag worden vergoed. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling. Dat betekent dat wanneer een tandarts meer in rekening brengt dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Dit kan ook gelden voor de basiszorg*. Kijk dus goed naar de vergoeding voor de tandheelkunde in uw verzekeringsvoorwaarden!

Narcose kosten
De kosten voor een narcose behandeling bij ons in de praktijk start bij € 350,00 en loopt op afhankelijk van de duur van de behandeling. Dit tarief is geheel afhankelijk van wat er bij een patiënt gedaan moet worden en wordt bekeken tijdens het intake gesprek. Tevens is het tarief gebaseerd van op het moment dat u wordt opgehaald door een anesthesie medewerker, het werk van de tandarts en totdat de anesthesioloog het verantwoordelijk vindt dat u onder begeleiding naar huis mag. Helaas komen deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking bij uw verzekeraar.